Πολύ σπάνια νεογνά γεννιούνται με δόντια.

Τα δόντια αυτά λέγοντα νεογνικά και η συχνότητα είναι 1:3000 γεννήσεις. Συνήθως αυτά τα δόντια είναι επιπλέον των κανονικών, είναι μικρά και κουνιούνται.

Το πιο καλό είναι να αφαιρεθούν διότι  μπορεί να  τραυματίσουν τη γλώσσα του νεογνού ή εάν θηλάζουν τη θηλή της μητέρας.

Εάν τα νεογνικά δόντια είναι τα κανονικά,  είναι συνήθως γερά και πιο μεγάλα  και δεν πρέπει να αφαιρεθούν διότι κρατούν το χώρο για τα μόνιμα που αρχίζουν να ανατέλλουν μετά την ηλικία των 5-6 χρονών.