ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε μια δυναμική ομάδα ατόμων και ειδικών διαφόρων κλάδων συμπεριλαμβανομένης της υγείας. Σκοπός μας είναι να να ενημερώνουμε τις σύγχρονες μητέρες για ότι αφορά τις ίδιες και τα παιδιά τους. Η θεματολογία μας αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται συνεχώς ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανησυχίες της εποχής.

Email: [email protected]